การจัดฟันแบบดามอน เป็นนวัตกรรมการจัดฟันรูปแบบหนึ่ง โดยการไม่ต้องใช้ยางรัด แต่ใช้ระบบคลิปล็อคบนตัวเครื่องมือที่ติดกับฟันเพื่อทำงานร่วมกับลวดที่มีความสามารถพิเศษ

 
damon-system-damon-clear2.png
damon-system-damon-custom.png
 

ข้อดีของการจัดฟันระบบดามอน

  • เพิ่มความไวในการรักษา
  • ลดจำนวนครั้งในการมาเปลี่ยนลวดดัดฟัน
  • ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อการจัดฟันให้เข้ากับใบหน้าทั้งหมดของแต่ละคนไข้อีกด้วย

ระยะเวลาในการรักษา

โดยปกติแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้

ผู้ที่สามารถรับการจัดฟันประเภทนี้

การจัดฟันด้านนอกสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล และการพิจารณาจากทันตแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตามก่อนการจัดฟันคุณควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม